სკოლამდელი განათლების პორტალი
თითოეული ბავშვისთვის
"როდესაც იცინის ბავშვი, მაშინ იცინის მთელი სამყარო" - იანუშ კორჩაკი
სიახლე
News
ინფორმაცია
Information
ბიბლიოთეკა
Library
ბლოგი
Blog
კითხე კოლეგას
Discussion Club
მონაცემთა ბაზა
Databases
საცნობარო
References
"თითოეული ბავშვისათვის - სკოლამდელი განათლების ადგილობრივი პოლიტიკს სისტემური მხარდაჭერა” პროექტი დაფინანსებულია პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ.
Every Child Matters - Systemic Support for Local Preschool Education Policy Project is co-financed within the framework of the Polish development cooperation of the Ministry of Foreign Affair of the Republic of Poland.
Copyright 2021 © Portal Preskola. All rights reserved